Adopterade barn

2005, Utbildningsradions förlag

Ett adopterat barn har fått en annorlunda start i livet än andra barn. Det är de flesta överens om. Men vad innebär det i praktiken när barnet kommer till förskolan? Ska adopterade barn skolas in på ett annorlunda sätt? Vad bör man som pedagog vara beredd på? Adopterade barn riktar sig i första hand till personal inom förskolan och till adoptivföräldrar.

”Lotta och Dan Höjer har skrivit en "handbok" med tips och råd för förskolepedagoger om hur man förstår och bemöter ett adopterat barn på dagis. Ex på ämnen som tas upp: Hur man förstår och bemöter adoptivföräldrar. Adoptivbarnets tidiga separationer kan göra att de är känsliga för förändringar - hur kan man då tänka vid inskolningen? Hur bemöter man frågor om att den adopterade inte har någon "riktig" mamma. Hur pratar man om att se annorlunda ut? Och det svåraste av allt - hur mycket beror på adoptionen och hur mycket är det specifika barnet? Dessutom ger boken en baskurs om adoption i dag och historiskt. Forskare, pedagoger, specialister på adoption, adoptivföräldrar och vuxna berättar i boken. En lättläst och bra bok.”

”Boken fyller ett tomrum och kan läsas med behållning av alla som kommer i kontakt med adoptivbarn och deras föräldrar.”
Monica Klasén McGrath, Opsis Kalopsis
”Framställningen är fyllig, lättöverskådlig och engagerad. Respekt visas för de inblandades skiftande perspektiv. Såväl föräldrar, pedagoger som barnpsykologer får komma till tals i intervjuer och kortare citat.”
Åsa Österlöf, BTJ
”Adopterade barn borde vara en viktig bok för personal på förskolor och daghem, men också för dem som har adopterat.”
Dagens Nyheter